Orang orang tidak akan menghilang dari dunia ini

ketika mereka mati,

kematian yang sesungguhnya adalah

ketika mereka dilupakan dari kehidupan ini.